เกี่ยวกับเรา

handshake-close-up-executives

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรแอค แอนด์ ออดิท จำกัด

เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการรับทำบัญชี บริการด้านภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี บริการวางระบบบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงบริการอื่นๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพให้มีมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรยอมรับ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน ทีมงานของเราสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราพร้อมที่จะให้บริการทุกขั้นตอน เพื่อให้การทำบัญชีและการจัดการด้านการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการทางวิชาชีพนั้น คุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอของผู้ให้บริการมีความสำคัญ และมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นบุคลากรของบริษัททุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวุฒิการศึกษา ต้องจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทั้งทางบัญชี และสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทจัดให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรใหม่ต้องได้รับการฝึกสอน และต้องมีการสอบทานการทำงานโดยหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart